Huib Geurink.
Therapie
Persoonlijke Groei.

Home.

Therapie of persoonlijke groei?

Ervaringen van:
   Casper
   Claire
   Sicco

Potje pindakaas.

Vragen en antwoorden.

 
Menu Persoonlijke Groei

Motivate om te groeien. .

Bijsluiter.

De natuurlijke groei van een mens.

De natuur en de mens.

Klik hier om naar het sprookjes menu te gaan als je graag nog meer leest.

De natuurlijke groei van een mens.

In miljoenen jaren evolutie hebben je voorouders een groot aantal mogelijkheden voor bewustzijnen ontwikkeld. Die zijn geen van alle uit de lucht komen vallen. Ze zijn allemaal voortgekomen uit een georganiseerd geheel van botten, spieren, organen, lichaamscellen. Generatie na generatie. Je voorouders hebben ijstijden, natuurrampen en oorlogen getrotseerd. De botten en spieren werden flexibeler en slimmer. Ze hebben hongersnoden overleefd. Het spijsverteringssysteem werd geperfectioneerd. Zij hebben ziektes verslagen. Het immuunsysteem werd beter. Zij hebben liefde, voorspoed en geluk gedeeld. Ze werden er mooier van. Zij hebben miljoenen jaren gewerkt en gespaard om je al die bewustzijnsmogelijkheden door te geven. Bestaat er een mooiere erfenis? Het is niet een erfenis om op de bank te zetten of in het museum te hangen.

Als individu sta je voor de taak om al die bewustzijnen weer te koppelen aan de spieren, botten, delen van je lichaam waar ze thuis horen. Op de millimeter precies. Sla je bewustzijnen over dan laat je ruimte vallen voor ziektes, gebreken, ongeluk.

Je kunt je voorstellen dat voor de conceptie alle bewustzijnen als een ballon door de lucht zweven. Op het moment van de conceptie wordt het touwtje aan de materie verbonden. Pats. Je kunt niet meer terug. Je zit er aan vast. Het incorporeren begint. Corpus = lichaam. Incorporeren betekent verankeren in je lichaamscellen. Met je hersenen kun je niets. Je kunt ze niet bewegen. Je kunt ze niet voelen. Bewustzijnen moeten in en op je lichaam aanwezig zijn om effectief te zijn. Dan voel je ze. Dan straal je ze uit. Anderen zien en voelen het. Ze reageren positief op je. Je reageert zelf positief. Alles gaat vanzelf. Zonder stress. Je lichaam heeft geen ziektes nodig om zich te manifesteren.

Het groei- of incorporatieproces gaat volgens een strakke volgorde die voor iedereen gelijk is. Op je achttiende is het proces klaar. Je houding is neutraal. Je staat en beweegt goed. Je hormoonhuishouding is op orde. Je bent letterlijk volwassen. Je voelt je happy en rustig. Je hebt je gevoelens, je lichaam en je leven georganiseerd. Je voelt je eigen kracht. Je hebt zelfvertrouwen. Je gaat niet op tilt. Je hebt al je mogelijkheden paraat. Je bent je toekomst. Je bent zelf de bonus voor jou en je omgeving.

Het proces is lang en uiterst gevoelig voor storing. Valt moeder van de trap in de derde maand van de zwangerschap dan heeft het kind dyslexie. Sla je het kruipen over dan heb je later een probleem met je natuurlijke zelfvertrouwen. Heb je bekkenontsteking als je twee en een half bent dan zie je later overal spoken. Verloopt je 5e levensjaar niet goed, dan verwissel je later werkelijkheid en fantasie. Er zijn honderden onveilige gebeurtenissen. Het moment bepaalt wat de storing is. Als je ouders scheiden op je 4e heeft dat een ander gevolg dan wanneer je 12 bent.

Stel je eens voor dat je als volwassene door een fietser wordt aangereden. Wat blauwe plekken. Na een paar dagen ben je weer helemaal ok. Als je op je twaalfde door een fietser wordt aangereden heb je heel wat kneuzingen. Op je 6e breek je botten. Als een baby door een fietser wordt aangereden overleeft de baby het niet. Ieder bewustzijn heeft aan het begin van zijn ontwikkeling een kwetsbare periode. Het overleeft een onveilige gebeurtenis niet. Hoe dichter bij het begin van de ontwikkeling, hoe kwetsbaarder. De geringste storing kan er zo voor zorgen dat je een stuk ontwikkeling overslaat.

Door storing worden stukken overgeslagen. Bewustzijnen ontbreken, zijn incompleet of zelfs negatief. Soms komt het incorporatieproces geheel tot stilstand. De kleinste gebeurtenissen uit je verleden kunnen later grote gevolgen hebben. Je bent het je niet bewust. Dat bewustzijn heb je immers onderdrukt. Als je pech hebt ziet je immuunsysteem dat deel van je lichaam als vijand. De ruimte is ontstaan voor een auto-immuun ziekte.

Een mens kan dan het hele huisje, boompje, beestje gebeuren als kunstje leren van anderen. Maar alles wat je hoort, ziet of leest wordt ge´nterpreteerd met de bewustzijnen die je wel hebt ontwikkeld. Het probleem zit altijd in de bewustzijnen die je niet hebt ontwikkeld. Weten hoe het zit werkt dus niet. Weten is eerder averechts. Weten zit vast in je hersenen. Weten heeft geen fundering in je lichaamscellen. Weten heeft geen inhoud net als de kaarten uit een kaartspel. Je bouwt een kaartenhuis. Bij de minste druk stort het kaartenhuis in. Je blijft tegen muren lopen of je wordt een kluizenaar met je eigen slotgracht. Als je bewustzijnen zijn ge´ncorporeerd in spieren en botten hebben ze inhoud. Ze bewegen. Ze zijn flexibel. Ze passen zich aan aan de omstandigheden. Je straalt uit wie je bent. Geen misverstanden. Geen ruzie. Geen geklaag. Wat je kunt laten zien hoef je niet te laten horen. Dat scheelt veel tijd en energie.

Als je alles ge´ncorporeerd hebt op de goede manier dan reageren anderen positief. Je hoeft er niets voor te doen. Wat je veel ziet is dat men lief is om anderen positief te laten reageren. Dit is in feite een gedrag vanuit het kaartenhuis. Men heeft de klok horen luiden maar men weet niet waar de klepel hangt. Lief gevonden worden of de prettige reactie op een volwassene. Het zijn twee verschillende dingen. Lief lachen als een baby betekent in feite dat het incorporatieproces rond het eerste levensjaar is gestopt. De persoon is geestelijk 1 jaar. Het bouwen van het kaartenhuis begint. Hij of zij is afhankelijk van een ander om een goed gevoel te hebben zoals een baby afhankelijk is van een ander. Iedereen vindt die persoon lief maar in feite wordt hij of zij niet serieus genomen. De kans is dan ook nog groot dat de persoon bovenmatig hard gaat werken om serieus genomen te worden. Een zuchtje wind en het kaartenhuis stort in.

Het goede nieuws is dat al die overgeslagen stukken alsnog ingehaald kunnen worden. Ook totaal gestagneerde processen kunnen weer op gang gebracht worden. Het is nooit te laat om een goed verleden gehad te hebben. Zolang je leeft heb je alle niet ontwikkelde mogelijkheden nog in de koelkast. Je hoeft de deur maar open te doen. Het lampje gaat niet altijd meteen branden maar ik help je wel. Je kunt altijd nog 18 worden ook al ben je 80. Muren en slotgrachten? Door muren en over water lopen kon men 2000 jaar geleden al.

Zelfs klachten die erfelijk lijken zijn te behandelen. Zoals ik het al 30 jaar zie is dat er in de familie meer wordt door gegeven door het copieren van gedrag dan door genen. Het laatste jaar hoor ik ook uit wetenschappelijke kringen dat men er meer en meer vanuit gaat dat kopiŰren van gedrag een grotere rol speelt dan overerving via de genen.

 

 

Huib Geurink, therapeut, Fr. Rooseveltlaan 57, 4818 KB Breda, +31.653458044, huib@geurink.nl