Huib Geurink.
Therapie
Persoonlijke Groei.

Home.

Therapie of persoonlijke groei?

Ervaringen van:
   Casper
   Claire
   Sicco

Potje pindakaas.

Vragen en antwoorden.

 
Menu Persoonlijke Groei

Motivate om te groeien. .

Bijsluiter.

De natuurlijke groei van een mens.

De natuur en de mens.

Klik hier om naar het sprookjes menu te gaan als je graag nog meer leest.

De natuur en de mens.

De natuur.

Een gezonde boom met honderden takken en duizenden blaadjes. Het zat allemaal in dat ene zaadje. De groei ging vanzelf. Van binnen naar buiten.

De mens.

Dat is niet in vier korte zinnen te zeggen. Ik begon in de jaren 70 mijn research naar de mens. Het ontstaan van de soort mens als zoogdier in de evolutie. De ontwikkeling als individu van preconceptie tot volwassenheid. De mechanismes waarop gezin, natie, religie, studeren, bedrijven gebaseerd zijn. Waarom de mens werkt en wat de keuze van zijn werk bepaalt. Waar ziektes vandaan komen. Ik kan er een boek over schrijven. Ik houd het deze keer kort en snij flink wat bochten af.

Voor ieder zoogdier heeft het voordelen om net iets slimmer te zijn dan een ander. De hersenen worden groter. De gevoeligheid voor signalen uit de omgeving wordt groter. De groei naar volwassenheid wordt langer. Er zijn immers meer mogelijkheden te ontwikkelen. Zoals altijd heeft een voordeel ook een nadeel. Intelligenter worden heeft zijn keerzijde. Door de hogere gevoeligheid en langere ontwikkelingstijd neemt ook de kans op storingen toe. Er worden makkelijker stukken ontwikkeling overgeslagen. Dat resulteert in zwakke plekken, in storing. Bij teveel storing kan het dier zich niet meer in leven houden. Die combinatie van genen heeft geen kans. De diersoort heeft zijn grens bereikt en wordt niet slimmer.

Mensen hebben armen en handen. Daarmee kunnen ze elkaar verzorgen. Van wieg tot graf. Een succesformule voor het toenemen van intelligentie. Een ziekte of twee. Je kunt het hebben. Een ander verzorgt je wel. De gevoeligheid kan verder toenemen. De ontwikkelingstijd tot volwassenheid kan toenemen. De kans op zwakke plekken, op storingen neemt dubbel toe. Wist je dat een menselijke foetus wel tot op 70 km afstand kan waarnemen? De heel intelligente zelfs tot op 200 km.

Ieder nadeel heeft natuurlijk ook weer een voordeel. Een voordeel van storingen is dat ze bepalen wat je voor werk gaat doen. Wat je specialisatie wordt. Zodat je nog beter in staat bent voor anderen te werken. Zo kon het gebeuren dat er een complexe maatschappij ontstond waarin niemand het bij zichzelf zoekt. Iedereen werkt buiten zijn of haar lichaam voor anderen. Iedereen zoekt oplossingen buiten zichzelf. Van steunzolen, diŽten, cosmetica en medicijnen tot overheid en religie toe. De boerin haalt het eten bij de supermarkt. De boer produceert niet meer om zijn gezin te voeden. De boer produceert voor de veiling. Dat moet efficiŽnt. Alweer specialisatie. Prima voor het systeem. Maar voor het individu?.

Ik vergelijk de mens wel eens met een stamcel. De stamcel is een perfecte cel maar heeft geen betekenis voor een systeem. Als je een stamcel traumatiseert krijg je een gespecialiseerde cel. Een botcel of een bloedcel of een spiercel of een levercel enzovoort. Al die gespecialiseerde cellen samen vormen een werkend systeem, het menselijk lichaam.

Als je een mens verstoort (voor de conceptie, tijdens conceptie, in de baarmoeder, tijdens de geboorte of na de geboorte) specialiseert hij zich. Al die gespecialiseerde mensen samen vormen een functionerende maatschappij.

De ontwikkeling van de mens hinkt op twee benen. Enerzijds de ontwikkeling van het individu. Anderzijds de ontwikkeling van het systeem, de maatschappij. Het systeem wil dat je buiten jezelf werkt. Voor het individu is het noodzaak dat in zijn lichaam alles werkt. De twee belangen lopen niet synchroon. Een systeem is er op gericht zichzelf in stand te houden. Dat is prima. Het betekent dat je als individu zelf de beslissing moet nemen om je storingen, ziektes, traumaís op te lossen binnen jezelf. Om je overgeslagen stukken in te halen. Stap voor stap. Van voren af aan.

Het inhalen van die stukken kan met verrassend simpele oefeningen. Op de fractie van een millimeter precies. Doelgericht gekoppeld aan bewustzijnen. Spieren, botten, huid, gevoel, gezondheid, psyche, emoties, hormonen, organen, buik, rug, armen, benen. Werken ze samen? Of saboteren ze elkaar? Je doet het allemaal zelf.

Lichaam, geest en ziel. Alle mogelijkheden kreeg je van je voorouders. Je mag ze zelf ontwikkelen tot een samenwerkende eenheid. Zo is het altijd geweest. Zo zal het altijd blijven.

Ik doe graag de oefeningen met je. Je voelt al snel hoe natuurlijk ze in feite zijn. Ze sluiten helemaal aan bij de natuurlijke ontwikkeling van de mens. De mens-eigen bewustzijnen komen in je gevoel. Wat je hebt geoefend gebruik je snel in de praktijk. Je hoeft die oefeningen dan niet meer te doen. We kunnen door met de volgende oefeningen. Als de oefeningen die horen bij 18 jaar goed in je gevoel zitten, ben je klaar. Bij genetisch bepaalde afwijkingen kan het nodig zijn naderhand nog onderhoud te plegen. Als je de smaak te pakken hebt, kunnen we nog door op diepere lagen. Eventueel kun je er een cursus bij volgen. Je leert meer over de achtergronden en het geeft de mogelijkheid om zelf therapeut te worden.

 

 

Huib Geurink, therapeut, Fr. Rooseveltlaan 57, 4818 KB Breda, +31.653458044, huib@geurink.nl